Uprawnienia budowlane – jak zdać egzamin?

Jeżeli myślimy o pracy w biznesie budowlanej, to warto także analizować podejście do egzaminu na uprawnienia budowlane. Takie egzamin składa się z dwóch części, a mianowicie części pisemnej, czyli testu, jak też części ustnej, która zdawana jest przed komisją kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów Budownictwa, która zajmuje się organizowaniem egzaminów w branży budowlanej.
Jak wygląda egzamin na uprawnienia w branży budowlanej?
Głównie przed zapisaniem się na egzamin musimy upewnić się, że możemy w ogóle do niego przystąpić.

Trzeba uzmysławić sobie, że wytyczne dotyczące ludzi, którzy chcą podejść do tego egzaminu, ustalone są w przepisach prawa budowlanego i dotyczą tytułu naukowego kierunkowego, średniego lub wyższego, jak również stażu w biznesie budowlanej o adekwatnej długości czasu. W praktyce znaczy to, że do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą podejść tylko dobrane osoby, które spełniają kryteria zapisane w prawie że budowlanym. Egzaminy na uprawnienia przygotowywane są w tym samym czasie w całym kraju, a organizacją para się Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części uzyskujemy uprawnienia które wydawane są w postaci decyzji administracyjnej przez komisję polskiej izby Inżynierów Budownictwa. Dzięki posiadaniu takich uprawnień mamy prawo do samodzielnego wykonywania prac technicznych w zakresie projektowania albo robót budowlanych, w zależności od wybranej dziedzinie uprawnień. Powinno się tutaj podkreślić, że uprawnienia budowlane zasadniczo dzielą się na 2 główne kategorie.

Sprawdź: uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz