Usługi serwisowe maszyn dźwigowych

Urządzenia dźwigowe są konieczne w różnorakich rodzajach prac budowlanych. Zaliczane są do tak zwanych maszyn dźwigowo-transportowych. Ich działanie polega na transportowaniu dużych ładunków sposób pionowy lub też poziomy.

Taki transport odbywa się na niewielkie odległości. Należy pamiętać, że obsługa tego rodzaju maszyn wymaga odpowiednich kwalifikacji. Oznacza to, że pracownicy wyznaczeni do ich obsługi powinni być przeszkoleni i mieć odpowiednie ważne uprawnienia.
Urządzenia dźwigowe – co należy wiedzieć?
Na samym początku powinno się podkreślić, że urządzenia dźwigowe objęte są dozorem technicznym. Znaczy to, że mogą być używane jedynie w przypadku, gdy została wydana decyzja zezwalająca na ich eksploatowanie. Takie decyzje wydaje terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego, czyli UDT. Powinno się także dodać, że odbiory UDT przebiegają wedle ściśle określonej procedury. Do uzyskania decyzji o sposobności eksploatacji konieczne jest zgromadzenie dokumentacji technicznej. Są to w głównej mierze: opis techniczny, schematy elektryczne i pneumatyczne. W związku z tym, aby odbiory UDT zakończyły się wydaniem pozytywnej wyborów, konieczne są dokumenty do testom urządzeń dźwigowych.
Urządzenia dźwigowe wymagają regularnych przeglądów, ażeby mogły zostać dopuszczone przez Urząd Dozoru Technicznego do pracy. W tym celu trzeba zadbać o serwis urządzeń dźwigowych. Takie usługi świadczą firmy specjalizujące się w naprawach, modernizacji a także remontach maszyn. W ramach usługi wykonywana jest również dokumentacja. Dzięki temu wszelkie urządzenia dźwigowe zostają przygotowane do okresowych badań.

Więcej: Odbiory UDT Szamotuły.

Dodaj komentarz