Pętla indukcyjna dla aparatów słuchowych

Osoby, które są niedosłyszące albo w pełni nie słyszą bez aparatu, mają kłopot z załatwieniem głównych spraw. Nie mogą porozumieć się z urzędnikiem, zakupić lekarstw w aptece, albo swobodnie porozmawiać z lekarzem. Język migowy, dosłownie jeżeli już go znają, nie jest powszechny.

Niewielu osób, którzy słyszą, potrafi się nim posługiwać. Dlatego powstały pętle indukcyjne wspomagające słuch. To urządzenie które montuje się w miejscach funkcjonalności publicznej, którymi są budynki typu: muzeum, teatr, filharmonia, bank i urząd. Dzięki temu że taka pętla stanowiskowa jest zainstalowana, osoby niedosłyszące mogą nie gorzej zrozumieć, co się do nich mówi. Nawet mała pętla indukcyjna zmniejsza szum z otoczenia i umożliwia usłyszeć to, co najważniejsze. Dzięki temu osoby z niedosłuchem czuję się pewniej i mogą własną pracą załatwić sporo spraw. Choćby nie ma obowiązku instalowania tego typu sprzętu, coraz więcej instytucji decyduje się na to. To dowód na to, że prawa mniejszości, którą poniekąd stanowią osoby z niedosłuchem, czy zwyczajnie głuchonieme, są respektowane. Organizacje pozarządowe od lat apelują o to, aby usuwać bariery, które nie pozwalają niepełnosprawnym na standardowe życie. Z mediów rozpoznajemy sporo spraw dotyczących nieodpowiednich podjazdów lub braku windy dla osób na wózkach. Niewłaściwe oznakowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych albo ich brak to również coś o czym nie raz słyszeliśmy. Czas na to, aby i niesłyszący zostali zauważeni. Dzięki temu łatwiej będzie im żyć.

Polecana strona: pętle indukcyjne wspomagające słuch.

Dodaj komentarz