Tłumaczenie dokumentów urzędowych – tłumacze przysięgli

Coraz więcej osób korzysta z usług biura tłumaczeń. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ biura tłumaczeń wykonują tłumaczenia różnego rodzaju a także dysponują zespołem filologów specjalizujących się w różnych językach. Co za tym idzie, oferują swoim klientom kompleksowe oraz profesjonalne usługi dotyczące tłumaczeń wszelakiego typu.

Są to między innymi tłumaczenia przysięgłe, zwyczajne, jak też specjalistyczne dotyczące różnych dziedzin nauki.
Usługi biura tłumaczeń – tłumaczenia przysięgłe
Jedną z najczęściej wybieranych usług oferowanych przez biuro tłumaczeń jest tłumaczenie przysięgłe. Tłumacz przysięgły przekłada dokumenty urzędowe oraz procesowe. Są to szczególne rodzaje dokumentów, które wymagają poświadczenia z dokumentem oryginalnym. Tłumacz przysięgły, który nie uzyskuje wglądu do dokumentu oryginalnego, może do wykonanego tłumaczenia załączyć skan lub kserokopię dokumentu dostarczonego mu przez klienta. Tłumacz przysięgły poświadcza wykonanie tłumaczenia za pomocą pieczęci, która zawiera informacje tj. jego imię i nazwisko. Aby móc wykonywać ten zawód niezbędne jest zdanie egzaminu przed komisją państwową. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kandydat nabywa prawo do wykonywania zawodu, wpierw musi jednakże złożyć przysięgę wobec ministra sprawiedliwości. Jest to więc zawód szczególnej wagi, w sytuacji uchybień pracy zawodowej tłumacz zostaje pociągnięty do odpowiedzialności. Rozstrzyganie spraw dotyczących zawodu tłumacza przysięgłego zajmuje się komisja odpowiedzialności zawodowej, która ma prawo nakładać kary, tj. upomnienie albo nagana wpisana do akt.

Sprawdź: Tłumacz przysięgły Ciechanów.

Dodaj komentarz