Dzielny pacjent

Dzieci często boją się wizyty u lekarza, a w szczególności u stomatologa, dlatego tak istotne jest, aby zachęcić je do owej wizyty. O ile dziecko świetnie zachowuje się na wizycie, to przyznawana jest mu odznaka dzielnego pacjenta. Dzielny Pacjent to takie wyróżnienie dla dziecka, które było grzeczne na wizycie i które współpracowało z lekarzem, bądź z pielęgniarką.

W znaczącej liczbie sytuacji tak naprawdę odznakę taką dostaje prawie każde dziecko, niemniej jednak dzieciom mówi się, że są one w ten sposób wyróżnione i dlatego także maluchy wtedy bardzo chętnie przychodzą do lekarza i bez strachu poddają się badaniom. Odznaka dla dzielnego pacjenta to dla dziecka w pewnym sensie wyróżnienie, dlatego że czuje się ono lepiej. Uwzględniając na fakt, że zostało pochwalone, wiemy bowiem, że pochwały działają znacznie bardziej motywująco, niż nagany i dlatego właśnie taka metoda chwalenia jest w tym przypadku bardzo efektywna. Dzielny pacjent nagrody mogą być tak faktycznie różne i tutaj wszystko zależy głównie od tego, co zostanie wymyślone w danym gabinecie. W jednym przypadku są to np baloniki, w innym są to oznaki, które można przypiąć. Jeszcze inne gabinety wystawiają dzieciom dyplomy, dają zabawki, słodycze bądź inne gadżety. W każdym przypadku ma to na celu zachęcenie dziecka do ponownej wizyty w danym miejscu. W ogromnej liczbie przypadków obserwujemy, że pochwalone dziecko jest zdecydowanie bardziej skłonne wrócić do lekarza, wręcz do stomatologa i nie boi się bardzo podobnie, jak za pierwszym razem. Takie nagrody są zatem perfekcyjnym sposobem na motywowanie dziecka.
Polecamy: dzielny pacjent nagrody.

Dodaj komentarz