Jak przebiegają mediacje rozwodowe?

Mediacja to sposób rozwiązywania konfliktu, który znajduje przeznaczenie w różnych kwestiach rodzinnych, między innymi dotyczących rozwodu i separacji. Należy podkreślić, że mediacje rozwodowe są dobrowolne. W związku z tym tylko od nas zależy, czy zdecydujemy się na takie rozwiązanie.

Warto jednak zaznaczyć, że mają charakter poufny i odbywają się przy udziale bezstronnego mediatora.
Mediacje rozwodowe – co należy wiedzieć?
Należy podkreślić, że mediacje rozwodowe wymagają kompetentnego mediatora, czyli osoby godnej zaufania, która własną fachową wiedzą oraz doświadczeniem pomaga w rozwiązywaniu najtrudniejszych spraw pośród obiema stronami konfliktu. W związku z tym praca mediatora polega na łagodzeniu napięć, jak też wypracowaniu rozwiązań satysfakcjonujących obie strony, które pozwalają na zyskanie kompromisu. Warto pamiętać, że mediacje rozwodowe to rozmowy odbywające się w obecności neutralnego mediatora. Mediator może również spotkać się osobiście z każdą ze stron, ażeby omówić najbardziej drażliwe kwestie. Warto dodać, że mediator nie udziela żadnych informacji na temat toczących się mediacji osobom trzecim, w związku z tym mediacje mają charakter poufny. Warto dodać, że mediacja pozwala na wypracowanie ugody, która musi być podpisana przez obie strony sporu. W ten sposób można uniknąć postępowania sądowego, które może ciągnąć się bardzo długo a także rozwiąże się z licznymi stresującymi sytuacjami. Nie jest więc zaskoczeniem, że mediacje rozwodowe są coraz częściej wybieranym rozstrzygnięciem.

Warto sprawdzić: mediacje rozwodowe.

Dodaj komentarz