Odszkodowanie za internowanie

Czy na ten moment można jeszcze z ogromnym skutkiem walczyć o odszkodowanie za represje komunistyczne i stalinowskie? Jak najbardziej tak, a pomocnym podmiotem w trakcie składania wniosku i dochodzenia prawdy oraz zadośćuczynienia jest Kancelaria Adwokacka. W poprzednich latach dużo osób było internowanych i obarczonych represjami. Po latach okazywało się jednak, że represje te były niesłuszne, czy też niezgodne z prawem.

W takim przypadku sąd w Polsce wydał wiele wyroków unieważniających, dzięki czemu dużo osób może ubiegać się o wysokie odszkodowanie za internowanie. Oczywiście, by zacząć dochodzenie swoich praw powinno się złożyć wniosek do odpowiedniego organu. W tym przypadku jest to sąd, przez co Kancelaria Adwokacka może pomóc nam ze znakomitym skutkiem załatwić sprawę. Oczywiście w razie konieczności fachowcy oferują też pomoc w kontekście unieważnienia starych wyroków, wydanych w czasach PRL. A unieważnienie przez Sąd Okręgowy wyroku, który został wydany między 01.01.1994 r. a 31.12.1989 r. jest niezbędne do tego, by starać się o odszkodowanie za represje komunistyczne w Polsce. Osoby, które musiały zmagać się z ostrymi sankcjami w PRL mogą uzyskać zadośćuczynienie finansowe tu i w tym momencie. Bez wątpienia ogół podlega podstawie prawnej, dlatego też szanse na zyskanie odszkodowania są de facto duże. Osoby represjonowane mogą starać się o odszkodowanie za internowanie osobiście bądź też poprzez uprawnione do tego podmioty. Może to być Minister Sprawiedliwości, osoba należąca do bliskiej rodziny czy też instytucje zrzeszające osoby dotknięte represjami prl.

Warto sprawdzić: odszkodowanie za niesłuszne skazanie w prl.

Dodaj komentarz