Usługi prawne w sprawach podziału majątku wspólnego małżonków

Powinniśmy uświadomić sobie, że o ile przed zawarciem małżeństwa nie została podpisana intercyza, to w momencie zawarcia małżeństwa powstaje tak zwana ustawowa wspólność materialna, czyli więź finansowa pośród współmałżonkami. Warto pamiętać o tym, że zostaje ona przerwana z mocy prawa w momencie rozwodu. W takiej sytuacji konieczny będzie podział majątku wspólnego współmałżonków.

Warto zatem skorzystać z fachowej pomocy prawnej, takiej jak kancelaria kielce podział majątku.
Pomoc adwokata przy podziale majątku – Co warto wiedzieć?
Przede wszystkim należy podkreślić, że taki adwokat pomoże nam w sposób rozbudowany a także rzetelne, a więc na każdym etapie sprawy. Warto dodać o tym, że adwokat kielce podział majątku sporządzi między innymi odpowiednie pisma, czyli wniosek o podział majątku. Warto tutaj podkreślić, że taka sprawa może być rozwiązana pozasądowo, czyli polubownie, ale może również być to postępowanie sądowe. Ponadto, adwokat zgromadzi także niezbędną dokumentację wymaganą do załatwienia sprawy. Pamiętajmy o tym, że podział majątku adwokat kielce posiada specjalistyczną wiedzę w tym zakresie, ma na koncie wiele przeprowadzonych spraw o podział majątku a przy tym jest na bieżąco z panującym orzecznictwem wydawanym w tym temacie. Warto mieć na uwadze też o tym, że do obowiązków adwokata będzie trzeba między innymi wniesienie wszystkich wymaganych przepisami prawa roszczeń między małżonkami prócz tego będzie musiał też rozliczyć pożytki czy także zgłosić wniosek o powołanie biegłego do oszacowania wartości majątku.

Więcej informacji na stronie: kancelaria kielce podział majątku.

Dodaj komentarz