Warunki restrukturyzacji

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne siedlce zostało wprowadzone w ramach walki z covid 19. Choć w związku z tym, że zainteresowanie klientów jest dość spore, możliwość skorzystania z niego jest cyklicznie przedłużana. Właściwie każdy przedsiębiorca, którego interesuje tego rodzaju restrukturyzacja Siedlce, musi zatrudnić doradcę restrukturyzacyjnego, który nadzoruje tego rodzaju postępowania.

Może być nim dowolna osoba. Zwykle jest to ktoś zatrudniony w kancelarii prawnej lub prawno-podatkowej. Doradca restrukturyzacyjny to osoba, która pomaga niewypłacalnemu przedsiębiorstwu lub konsumentowi, kiedy ten stanie przed koniecznością ogłoszenia upadłości lub restrukturyzacji. Do jego zadań należy sporządzanie dokumentów potrzebnych do wszczęcia postępowania. Jednym z nich, od którego kompletne postępowanie restrukturyzacyjne Siedlce się zaczyna jest wniosek o ogłoszenie upadłości lub wniosek restrukturyzacyjny. Oprócz tego działalność takiego doradcy może polegać na obowiązującej obsłudze firmy – weryfikacji umów, przeglądzie środków trwałych, które mogą być sprzedane, renegocjacji umów z wierzycielami. Doradca pomoże spojrzeć na problemy firmy z dystansu, o który trudno osobom związanym z nią wprost. Będzie też czuwać nad tym, ażeby proces restrukturyzacji przebiegał zgodnie z prawem. W uproszczonym postępowaniu nie należy zgłaszać się do sądu, ale jeżeli już pojawiłyby się nieprawidłowości, przedsiębiorcy grozi postępowanie karne. Dzięki doradcy można uniknąć dodatkowych kłopotów z prawem, które mogłyby pojawić się po drodze.

Warto zobaczyć: postępowanie restrukturyzacyjne Siedlce.

Dodaj komentarz