Literatura romantyczna

Literatura romantyczna to największy dorobek polskiej literatury. okres powstań narodowowyzwoleńczych oraz zmiany w kierunkach filozoficznych wyzwoliły w autorach nowe sposobności. Mickiewicz, Słowacki, Norwid na łamach prywatnych poematów dzielili się z czytelnikami własnymi rozterkami wplatając je w skomplikowane momenty historyczne narodu polskiego.

Pan Tadeusz to epopeja narodowa opisująca romantyczną miłość Tadeusza i Zosi na tle dążeń do niepodległości Mieszkańców Polski. Nadzieje polskiej szlachty związane z hasłami wolności i równości głoszonymi przez Napoleona okazały się natomiast płonne. Po raz kolejny Mieszkańcy Polski wykazali się naiwnością polityczną i nadaremnie walczyli „za wolność naszą i waszą”. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza ukazujący zmierzch istnienia polskiej szlachty stał się epopeją narodową i na stateczne wszedł do kanonu lektur szkolnych. Na nieszczęście archaizmy językowe i nieaktualna tematyka sprawiają, że młodzi ludzie nie wolą zmierzyć się z tym tematem. Pan Tadeusz streszczenie opisuje dzieje bohaterów, ichniejszym charakterystykę, tłumaczy kontekst historyczny, symboliczny wyraz scen, ale nie oddaje pełnych walorów arcydzieła. Jest jednakże spore prawdopodobieństwo, że po zapoznaniu się właśnie z streszczeniem, oglądnięciu ekranizacji jako dojrzali czytelnicy wrócą do czytania Pana Tadeusza. Romantyzm choćby dziś niemodny, to natomiast umożliwia nam wierzyć w ideały, wartości. Pan Tadeusz jest przykładem jak narzucony kanon lektur nieprzystosowany do wieku i zainteresowań uczniów zniechęca do przeczytania zamiast wyrabiać pozytywne nawyki.

Sprawdź: Pan Tadeusz

Jedna myśl na temat “Literatura romantyczna

Dodaj komentarz