Jak ocenić ryzyko wypadkowe w firmie

Wypadki w pracy to sytuacje, które są precyzyjnie zdefiniowanie w przepisach. Te same przepisy wymagają tez od pracodawców organizacji szkoleń dla pracowników. Jednym z nich jest kurs pierwszej pomocy.

Dzięki temu pracownicy są w stanie prawidłowo zareagować w przypadku, gdy komuś z załogi przytrafi się wypadek. Czasem są to w całości niegroźne sytuacje, jak rozcięcie palca, gdy powinno się tylko opatrzyć. Zdarzają się jednakże groźne wypadki, w których pracownicy łamią rękę albo nogę. Wówczas do czasu przyjazdu karetki pogotowia powinno się zabezpieczyć złamanie. Podczas kursu pierwszej pomocy organizowanego w ramach działań bhp można się tego wszystkiego dowiedzieć. Takie kursy i szkolenie ppoż warto powtarzać cyklicznie. Choćby przepisy mówią wyłącznie o tym, ażeby szkolenie przeciwpożarowe przeprowadzane było u nowo zatrudnionych pracowników. Jedynym koniecznością pracodawców jest powtarzanie u pracowników szkoleń z zakresu bhp. Najczęściej przeprowadza się je u nowozatrudnionych i obowiązkowo powinno się to zrobić w ciągu 6 miesięcy od zatrudnienia. Potem szkolenia bhp robi się co dwa lub trzy lata. Często mają formę online. Pracownicy oglądają krótkie filmy instruktażowe i na ich podstawie odpowiadają na kilka pytań. Brak bardzo poważnych dokumentów szkoleniowych pracownika powoduje, że nie może on być dopuszczony do wykonywania obowiązków. Najczęściej w firmie to bezpośredni przełożony odpowiada za ważność badań, uprawnień i szkoleń pracowników. W dużych firmach zajmują się tym dedykowane wydziały szkoleń lub hr.

Sprawdź również informacje na stronie: bhp łódź.

Dodaj komentarz