O czym trzeba pamiętać w czasie archiwizacji danych firmowych?

Każdy z nas posiada dane w postaci cyfrowej, które są najważniejsze i w żadnym wypadku nie powinny ulec zniszczeniu. Najważniejsza zasada bezpiecznego przechowywania danych mówi o tym, by nie przechowywać kopii zapasowych w jednym miejscu. Wskazane jest by, kopie zapasowe wynalazły się w przynajmniej dwóch różnorakich lokalizacjach.

W ten sposób zabezpieczamy wszystkie konieczne dla nas czy dla naszej firmy informacje przed ewentualną kradzieżą sprzętu czy na wypadek zdarzeń takich jak zalanie czy pożar.
W jaki sposób przechowywać cenne dane?
W pierwszej kolejności powinno się podkreślić, że bezpieczne przechowywanie danych pozwala skorzystanie z usług firm, które umieszczają nośniki informacji, czyli np dyski twarde, taśmy, płyty CD czy DVD w bezpiecznych lokalizacjach. Taka archiwizacja danych cyfrowych zabezpiecza nas przed ich utratą w wypadku zdarzeń, na które nie mam wpływu i których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. W sytuacji funkcjonowania firm niezbędne jest ustalenie warunków przechowywania dysków twardych z backupem danych. W praktyce oznacza to, że należy z przedstawicielem firmy zewnętrznej ustalić zasady odbierania nośników danych, w głównej mierze częstotliwości tych odbioru. Dzięki usłudze takiej jak przechowywanie dysków twardych minimalizujemy ryzyko utraty niebagatelnych dla funkcjonowania naszego biznesu informacji. Dodatkowo, nie pozwalamy, by poufne informacje wyciekły na zewnątrz i trafiły do niepowołanych rąk, czyli na przykład do naszej konkurencji. Warto zatem skorzystać z usług bezpiecznego przechowywania cennych informacji cyfrowych.

Zobacz również: bezpieczne przechowywanie danych.

Dodaj komentarz