Pracownia logopedy

Logopeda jest specjalista, który poprawia wady wymowy. Do niego trafiają dzieci, które mają dylematy z mówieniem i wymowa niektórych głosek.

Dobry logopeda nie tylko potrafi rozpoznać problem, jaki posiada dziecko. Powinien on być w stanie opracować i dobrać ćwiczenia, które sprawią, że wada zniknie jak najprędzej. Nie zawsze jest to możliwe w takim samym czasie. Niekiedy leczenie wad wymowy jest długotrwale.
Zanim rodzice trafia z dzieckiem do logopedy, zwykle problem ten sygnalizuje im nauczyciel albo opiekun w przedszkolu. Osoby takie zwykle mają edukację na temat tego, kiedy i jak dziecko powinno mówić. Jeżeli zauważą oni, że na danym etapie dziecko ma dylematy, zwracają uwagę rodzicom. Zdarza się również, że pracownia logopedy znajduje się w placówce do której uczęszcza dziecko. Niektóre szkoły i przedszkola na stałe zatrudniają logopedę. Wtedy pokonanie wad wymowy ma możliwość odbywać się w trakcie pobytu dziecka w szkole. Zwykle przeprowadza mu się wtedy zajęcia, na których kreatywny logopeda ćwiczy z dzieckiem wymowę i tworzy ćwiczenia, które sprawiają, że artykulacja poprawia się i skaza przestaje istnieć. W zależności od tego, na czym ona polega, różny może być czas zwalczania takiego dylematu. W takich sytuacjach bardzo na prawdę istotna jest też współpraca z rodzicami, bo dziecko powinno takżerównież ćwiczyć w domu. Wtedy efekty terapii będą widoczne dużo szybciej. Bardzo duże znaczenie posiada też dobieranie ćwiczeń. Nie powinny one być nudne i powinny interesować dziecko. Im chętniej będzie je ono wykonywało, tym szybciej wadę wymowy pokona.
Zobacz także: smykoterapia.

Dodaj komentarz