Audyty – na czym polegają?

Audyty stanowią najskuteczniejsze narzędzie, aby określona organizacja działała w zgodzie z panującymi przepisami. Jest to związane między innymi z rodo. Rodo określa, w jaki sposób dane osobowe mogą być zbierane a także przetwarzane przez administratora.

Trzeba podkreślić, że administrator może zbierać oraz przetwarzać dane wyłącznie w określonych a także prawnie uzasadnionych celach. Znaczy to, że każda organizacja musi przestrzegać nowych przepisów związanych z zarządzaniem danymi osobowymi.
Audyty – co warto wiedzieć?
Jeżeli nie mamy pewności, czy nasza firma albo organizacja w sposób właściwy zbiera a także przetwarza dane osobowe, warto skorzystać z rozwiązania, jakim jest rodo audyt. Taki audyt dotyczy zarówno wdrożenia procedur rodo, jak i sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania danymi. Warto podkreślić, że każdy podmiot, który zbiera oraz zarządza danymi powinien regularnie zarządzać kontrolę, czy stosowane środki a także metody są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania informacji. Powinno się zaznaczyć, że audyt zgodności rodo umożliwia w skuteczny sposób oszacować stosowane procedury przez daną organizację, jak również ocenić ryzyko dotyczące ewentualnych naruszeń w zasadach ochrony danych osobowych. Dzięki takiemu audytowi administrator danych osobowych otrzymuje konkretne wytyczne, które pozwalają mu stosować środki zgodne z przepisami. Podobne funkcje spełnia audyt kri. Jest to rodzaj audytu zewnętrznego, który przeprowadzają niezależni eksperci. Tyczy się on systemu zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

Polecana strona: audyt rodo .

Dodaj komentarz